Hunter

Navn: Happy Eider Hunter av Heliomar
Reg.nr: NO55388/17
Født: 22.10.2017

HD: A/A
AD: UA
PRA: Clear
DE: Clear/fri* (gjennom foreldre)