Troika går banesøk på smellertrening

Foto: Eli Ringseth

Hjem